Maandelijks archief: juni 2013

Blue&White …the sequel 26 APRIL 2014

Beste vrienden,

We zijn een goede twee maanden na de vierde editie van de Blue&White party waarop jullie massaal aanwezig waren. Dat die aanwezigheid op ons feestje loont, dat weten jullie ondertussen al. Ook dit jaar zijn we met dank aan jullie consumptiegedrag en met dank aan de kleine en grote sponsors die ons geld en/of materiaal of mankracht schonken,  er opnieuw in geslaagd een mooi bedrag te verzamelen voor ons goede doel. We zijn dan ook een klein beetje veel fier dat we maandag 17 juni op het terras van de Tracks&Travellers dan nog wel een – letterlijk – grote cheque hebben kunnen wegschenken van 4000, jawel vier duizend, euro. De cheque werd overhandigd door ons vier, Cathy Swinnen, Christel Bedert, Yves Merlevede en organisator én hoofdsponsor Peter ‘PCS’ Demuynck, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van onze tweede hoofdsponsor Citroën Vanderkeilen aan ngo Flame voorzitter dr. Michel Van Brussel. Een afgevaardigde van de Kiwanis Damme-Uilenspiegel, onze derde hoofdsponsor, kon er niet bij zijn.

Dat er een vijfde editie komt van de Blue&White, dat is een zo goed als vaststaand feit. Onze dj-zonder-wie-we-niet-kunnen, die – en dat  willen we er hier ook wel bij vermelden – elk jaar op ons feest speelt aan een minimumvergoeding zodat wij meer aan ons goede doel kunnen spenderen. Onze dj die ons publiek feilloos aanvoelt en van 22u totdat we zeggen dat het genoeg is, op de dansvloer houdt…onze Nicolas Decoster dus, is vrij volgend jaar zaterdag 26 april 2014. Dit is verder opnieuw een ‘lege’ zaterdag, zijnde de zaterdag die valt tussen de paasvakantie en de verlengde meiweekends, wat maakt dat een Blue&White party op 26 april 2014 voor ons wel snor zit. We gaan met de B&W volgend jaar verder op hetzelfde elan, receptie, hapjes, speech, muziek, dans…er is echter één probleem. We zijn de capaciteit van de ons zeer genegen zaal Vier Ambachten te boven gegroeid. We zijn dus op zoek naar een grotere maar niet te grote locatie waar we ons de komende jaren met onze party kunnen nestelen. Deze story wordt nog vervolgd.

Ook ons goede doel voor volgend jaar hebben wij al in gedachten. Ook daarover later meer want nu willen we hier eerst nog ons project 2013 in de kijker zetten. Dit jaar hebben wij, zoals gezegd, gefeest voor de ngo Flame. Nog even kort herhalen. Flame is een brandwondencentrum in Burkina Faso opgericht door Michel Van Brussel en Luc De Clerck. Michel en Luc werden tien jaar geleden naar Burkina gestuurd voor het verlenen van hulp na een brandramp die er 200 slachtoffers had gemaakt. Toen ze na twee weken verplicht terug naar huis werden gestuurd hebben ze op eigen initiatief de verzorging ginder verder gezet. Een VTM-Telefacts reportage maakte in België terwijl de sympathie en de portemonnees los. In samenwerking met de plaatselijke bevolking werd besloten een vzw op te richten en ginder permanente brandwondenverzorging te voorzien. Flame kreeg een gebouw ter beschikking op het militair domein in Bobo Dioulasso. Flame betaalt er het materiaal en het personeel om er in de dagelijkse verzorging van de brandwondpatiënten te voorzien en gaat er twee keer per jaar ter plaatse opereren om die chirurgische ingrepen uit te voeren die de lokale artsen niet zelf kunnen uitvoeren, en om er terwijl artsen, verpleegkundigen en kinesisten verder op te leiden. (Belangrijk! Flame voert geen operaties uit die ze ginder niet zelf kunnen.) In het Flame gebouw is ook een schooltje voor patiëntjes en ex-patiëntjes gehuisvest. En Flame heeft ook enkele kindjes onder hun – financiële – hoede. Michel en Luc zijn er ondertussen bijna tien jaar aan de slag. Het team werd  uitgebreid met plastisch chirurg Bert Van den Hof, een anesthesist  en enkele vaste en wisselende verpleegkundige gespecialiseerd in de brandwondenzorg. Flame organiseert ook ‘grensverleggende’ projecten voor (ex)-brandwondenpatiënten, waarover verder meer. Elke cent die aan Flame wordt geschonken, is – het moge duidelijk zijn – meer dan welkom en wordt er goed besteed.

Dit jaar hadden Michel en Luc echter nog wat ‘extra’ geld nodig. Voor het uitvoeren van de chirurgische interventies werd tot nu toe beroep gedaan op een samenwerking met het plaatselijk ziekenhuis in Bobo. Dit was echter geen vanzelfsprekendheid. De uren dat de operatiezalen voor Flame werden vrijgegeven waren zeer beperkt, waardoor ze er  tijdens hun missies niet in slaagden alle operaties uit te voeren. En bijkomend probleem, de hygiëne is er onvoldoende. Het is namelijk zo – ik probeer het in mensentaal uit te leggen – dat brandwonden zeer infectiegevoelig zijn. In het ziekenhuis van Bobo, zegt Michel, worden alle regels van de hygiëne met voeten getreden. Een brandwondenpatiënt moet zoveel mogelijk geïsoleerd worden van bacteriële broedhaarden. Infecties en een ‘kramakkele’ zorg, zoals Michel het noemt, leidt er toe dat patiënten die zelfs slechts een 10% van hun lichaam hebben verbrand, nauwelijks hun wonden overleven. Ter vergelijking. In Nigeria zijn er overlevingskansen tot 45%, in België kan een gespecialiseerd brandwondencentrum een 85% verbrand lichaam aan. De doelstelling –  die 10% tot minstens 45% brengen – is  zowat de hoofdreden geweest die heeft geleid tot de beslissing een eigen chirurgische eenheid, een operatiekwartier, een ziekenhuis zeg maar te bouwen, geen ziekenhuis à la Magritte zoals wij in Knokke zullen krijgen, neen, een eenvoudig concept dat zal aangebouwd worden aan het huidige bestaande brandwondencentrum.

Twee belangrijke zaken hebben we hier te onthouden. Het plan is ondertussen klaar. En. De financiering is binnen. De bouw van het ziekenhuis zal grotendeels worden betaald door een Nederlands stichting. De steun is formeel toegezegd en de bouw kan beginnen. De opbrengst van de Blue&White party zal hierbij naar het loodgieterijwerk gaan van de zuurstofleidingen die de het operatiekwartier van zuurstof zal  voorzien en naar bijhorende nodige beveiligingssystemen waaronder drukmeters.

Onder de noemer Burns4Burns zal de bouw van het hospitaal in Burkina Faso mede gerealiseerd worden door (ex-)brandwondpatiënten. Zo werden de plannen werden getekend door een ex-patiënt van Michel en Luc, een jonge Nederlander met de welluidende naam Tom Kwakman. Tom is één van de Volendamjongeren die op de nacht van het jaar 2000 naar 2001 de brand overleefde in café ’t Hemeltje. Veertien jongeren kwamen toen om. Tom is Ingenieur Constructeur en reisde deze winter met Michel en Luc mee naar Burkina om er de voorbereidingen voor de bouw van het ziekenhuis te treffen. Het was niet Toms eerste bezoek aan Afrika. Samen met twee andere Volemdamjongeren beklom hij binnen het kader van een ‘grensverleggend project’ in 2010 met Michel, Luc en Bert van Flame de Kilimanjaro.  

De bouw dus. Vandaag ziet de planning ziet er uit als volgt. Tegen midden juli 2013 verwacht Flame toestemming van de autoriteiten om het plan uit te voeren, de aannemer kan dan beginnen bouwen in augustus. De aannemer is trouwens de broer van Jean, de oogarts die op het militair domein waar het Flame brandwondencentrum is gevestigd een oogje in het zeil houdt op de goede werking en onder meer de stock beheert. Er is geen kompres die de apotheek uit gaat zonder dat die door Jean wordt afgetekend. Kwestie dat het Flame-materiaal niet op de ‘zwarte’ markt verdwijnt. Michel en Luc hopen op oplevering van het gebouw tegen december, tien jaar na de ramp, met een in werking treden anno 2014.

Voor de liefhebbers nog een woordje uitleg over de bouw. Doel is patiënten in zo optimaal mogelijke omstandigheden te kunnen verzorgen, in een omgeving die zo kiemvrij en zo steriel mogelijk is. Het nieuwe gebouw wordt aangebouwd aan het bestaande centrum. Net zoals in de keuken van een horecazaak in onze contreien, waar er geen kruising mag zijn tussen vuile producten (borden voor de afwas) en propere (een gedresseerd bord dat wordt opgediend) mag er in het Flame-ziekenhuis geen kruisbestuiving zijn tussen bacteriën van een patiënt die bijvoorbeeld met een geïnfecteerde brandwonde wordt binnen gebracht en een pas geopereerde niet-geïnfecteerde patiënt. De doorgang tussen het huidige brandwondencentrum en het operatiekwartier wordt een sas met een in en een out. De operatiezaal zal centraal gelegen zijn. De gang waarlangs patiënten worden verplaatst zal langs de buitenrand van de zaal liggen, dit om reden van isolatie tegen de hoge buitentemperaturen. (In Burkina is het altijd zeer warm of heet, dixit Michel). Een eerste ruimte zal een douche zijn waar de patiënt onder narcose kan worden gewassen. Een recoveryzaal zaal aansluiten op de operatiezaal zodat één anesthesist zowel toezicht kan houden op de patiënten in de operatiezaal als op deze die net klaar zijn, of net binnen moeten. De recovery kan in noodgevallen functioneren als tweede OK.  Er is een koffieruimte voorzien zodat artsen en medisch personeel het complex niet moeten verlaten om te ontspannen. In de operatiezaal zal met kleine gefilterde ventilatoren hoge druk worden gecreëerd zodat de uitgaande luchtstroom kiemen de zaal uitjaagt, dit naar voorbeeld van de veldhospitalen waar Michel in het verleden in werkte. Eens geopereerd en terug wakker kan de patiënt via het sas het hospitaal verlaten richting een van de bedden in het brandwondencentrum.

Zo dat is in het kort – al is het nog al lang uitgevallen – het verhaal van vandaag. Belangrijk om weten, beste vrienden, is, één, dank voor de steun. En twee, weet dat deze goed is besteed. Hopelijk tot 26 april 2014 voor onze vijfde B&W. We’ll keep you informed.

Cathy, Christel, Yves, Peter.

cheque b&w flame

Rode bessen en yoghurt

Rode bessen en yoghurt vandaag, kaas met blauwe schimmel op en misschien wat bruine pasta met groentjes. That will do for 2day. Gisteren asperges gegeten à la flamande en een kreeftje en een ijsje met een fuzéetje op want 43 of meer, een verjaardag wordt gevierd bij de Kriebel, met prosecco en taart en kreeft en fuzéetje dus en veel cadeautjes, veel mensen om me heen en veel kilo’s die erbij komen. Nu dus, regiem, straks, badpak, of neje, aan mijn 43ste mag dan wel een bikinietje zijn. Prettige zonnige dag enne…mocht het iemands verjaardag zijn. Geniet ervan hé. Dit is jouw dag.

Zandsculptuur en stadsbedenkingen….

Ik ben een dorpsmeisje. Nog meer dan ik al was. Ik voelde het in Gent daarnet. Terwijl ik aan het wachten was op mijn interview, die te laat was, omdat ik verwittigd had dat mijn trein later zou zijn, was hij te laat vertrokken en daarmee stond ik daar te poepeloeren op het Gentse stationsplein, te kwijlen achter een koffietje maar de Parti liet me niet meer binnen want het was sluitingstijd zeiden ze.  Ik voelde mij een dorpsmeisje toen de jonge studentjes in kostuum me voorbij liepen en ik flarden van gesprekken opving. Over het sollicitatiegesprek dat heel goed was gegaan. Over informatica en belegging. Verwaarloosbare examens en creatieve antwoorden. Ik zie een wonderschone jongen voorbij fietsen met ongekamde dreadlocks en een lelijk baardje. Ik hoop dat mijn zoon later voor een andere look kiest, denk ik. Een man met fiets rijdt me voorbij, in bureau-outfit inclusief de das, een rugzakje en een fietshelm op. Gelukkig ziet mijn man er niet zo belachelijk uit. Ik klem mijn sjakosj vast als een soort van groepje hangjongeren me voorbij wandelt maar misschien waren het ook gewoon maar kids op de wandel. Ik vervloek mijn vooroordelen. Weet ik veel hoe de wereld er uit ziet, bedenk ik mij. Ik woon in een dorp, een beschermd monument, een bijna afgesloten graafschap. Wat is mijn wereld klein, en waarom, in godsnaam, laat ik mijn kinderen in zo’n miniwereldje opgroeien. Waarom verhuis ik niet naar de stad zodat ook zij stad kunnen ademen en voelen en leven. Ik woon op de verkeerde plaats.

‘s Avonds…neem ik mijn kinderen mee naar de opening van de nieuwe zandsculpturen bij de buren in Blankenberge. We amuseren ons te pletter. Voor we terug naar huis rijden stoppen we in Duinbergen voor een ijsje bij De Post. We slenteren langs de Zeedijk en kijken naar de zonsondergang. We zijn precies op vakantie, lacht mijn kroost. Mijngod…ik woon niet in de dorp. Ik woon in een vakantieoord. En het is hier zaaaalig…Ach, de stad. Ze zullen die wel leren kennen tijdens hun studententijd. Laat ze nog maar even op vakantie blijven.

Zandsculptuur foto’s , dubbelklikken…

DSC_0303

Waarom er weinig vogels zijn in het Zwin…

Omdat er toch wel wat reactie op gekomen is, en omdat het onderwerp mij zeer genegen is…mijn Kriebel uit de Tam-Tam van vorige week.

“Een beetje een zomerse dag en zeer helder weer, wat beweging van Zwaluwen. Rietgorzen zingen in de rietkraagjes en twee Zwartkopmeeuwen vliegen over, een mannelijke Torenvalk toont zijn jachttechnieken en laat zich ook goed bekijken op een paaltje. Engels gras komt in bloei en in de duinen zien we Reigersbek, Ooievaarsbek en Zandzegge in bloei. In de polders nabij het Zwin jaagt een Bruine kiekendief…” Ik ben hier schaamteloos maar met toestemming een stukje tekst aan het kopiëren uit de (vernieuwde) website www.natuurgidsen.eu, de site van onze vaste gids die de geïnteresseerde Zwinbezoekers elke zondagmorgen om 10u rondleidt doorheen de Zwinvlakte, een aanrader trouwens. Ik probeer zelf minstens een keer per jaar mee te gaan. Het is kalm in het Zwin voor de tijd van het jaar. De winter was lang, de lente is laat. De arrivé van de trekvogels is maar traag op gang gekomen en de voorplanting verloopt niet altijd zoals gepland. Dat heeft te maken met natuurlijke factoren. Zangvogels op weg van hun winterverblijfplaats in Noord-Afrika naar hun zomerverblijf in ons Zwin moeten natuurlijk barrières zeeën, gebergten en woestijnen trotseren. Maar er is meer aan de gang. In de omgeving van Malta moeten ze tussen de kogels laveren van individuen die zich op hun plezierjacht amuseren met het afschieten van overtrekkende vogels. Just for fun. Alsof dit nog niet erg genoeg is, las ik vorig week via Natuurpunt Studie dit. “Na de moeizame oversteek zoeken vogels een plaats om bij te tanken. En daar wordt in het Middellands Zeegebied gretig misbruik van gemaakt. De noodzakelijke landing wordt stevig afgeblokt met een net. 700 km mistnetten staan vrijwel doorlopend opgesteld van aan de Libische kust over Egypte tot aan de Sinaï.” De vogels hebben geen schijn van kans. Wraakroepend.

Lees hier meer over via:

http://www.hln.be/hln/nl/2661/Dieren/article/detail/1643007/2013/05/30/Miljoenen-trekvogels-sneuvelen-in-Afrikaanse-vangnetten.dhtml

ZENO is de naam … over ziekenhuizen, deontologie en journalistiek

Enige tijd geleden, was ik op een persmeeting met een groep mensen een groep artiesten aan het interviewen. Ik hou mijn inleiding hier bewust vaag, mede omdat ik de situatie hieronder uit zijn context heb gegrepen en aan het uitvergroten ben.

Vraagt de stagaire in onze groep aan de benjamin van de artiesten. “Hoeveel verdien jij.” Er was ons vooraf gezegd dat er over verloning niet werd gecommuniceerd. Maar ja…jong bloed, men kanne maar proberen hé. En ik glimlachte. De jongen antwoordde niet. Over verloning wordt niet gecommuniceerd. Op straffe van ontslag. De stagaire rook bloed en begon de jongen te stalken. Word je meer of minder dan 2000 euro per maand betaald, kan je er je hele familie van onderhouden of alleen jezelf, slaag je erin te sparen elke maand, is je kost en inwoon gratis of krijg je een onkostenvergoeding. Haar spervuur van vragen was concreet en gericht. Ze zal ongetwijfeld een goede journaliste worden. Maar de jongen loste geen woord. Hij had geen zin in ontslag en bijhorend loonverlies. De stagaire was terug bij af en moest gepikeerd en zonder scoop naar huis. De jongen behield zijn job.

***

Een journalist moet soms eens kunnen zwijgen. Tenzij in bovenstaande situatie de jongen 8 jaar zou zijn en in Bangladesh aan de lopende band onderbroeken zou stikken voor een hongerloon – wat hier dus overduidelijk niet het geval was – moet een journalist soms eens kunnen zwijgen.

Omdat het ‘ik’ minder belangrijk is dan het ‘ons’. En al zijn zowat alle journalisten regelrechte egotrippers, dat ‘ons’ belangrijker is dan ‘ik’, dat weet zelfs de beste.

¨¨

De beste journalist weet ook wat de betekenis is van het woord embargo. Als je een bericht binnen krijgt ‘onder embargo tot een bepaald uur’ dan betekent dit – opnieuw – dat je als journalist moet zwijgen. Tot dat uur.

Een embargo wordt toegepast bijvoorbeeld bij vooraf opgenomen spelprogramma’s. Dan mag je in de krant pas schrijven wie gewonnen heeft tot na uitzending van het spelprogramma. Dat wordt ook toegepast in het bedrijfsleven. De meeste bedrijven houden er zich aan bijvoorbeeld in geval van ontslag, eerst de mensen persoonlijk te verwittigen om het dan pas de krant te zien verschijnen. Kwestie van respect. Het wordt ook toegepast bij ongevallen. Men wil daarbij vermijden dat familie het overlijden van een dierbare via de media moet vernemen.

En nu kom ik tot de clou van het verhaal. Vergeef mij mijn langdradigheid, het is een delicate kwestie en ik wil mijn boodschap duidelijk maken.

Vrijdagavond 8 juni 2013 wou de directie van de ziekenhuizen Knokke en Blankenberge de naam bekend maken van het nieuwe ziekenhuis dat ze momenteel in Westkapelle aan het bouwen zijn. De directie wilde de nieuwe naam persoonlijk en aan een groot aantal personeelsleden tegelijk mededelen. Ze wilden dit doen met een groot feest.  Ze wilden dit doen op een voor de media onmogelijk uur, 22u30. Believe me. Ik was niet blij met dit uur. Journalisten zijn flexibel maar er zijn grenzen aan onze flexibiliteit. Er zijn blijkbaar ook grenzen aan de flexibiliteit van ministers en schepencolleges. Zij kregen de naam in primeur al verteld uren voor de bekendmaking. De pers was bij de bekendmaking aan de ministers en de schepenen niet uitgenodigd. De directie was bang dat wij, de pers, de naam voor 22u30 zouden lekken. Dat maakte mij een beetje furieus. Vooral omdat ik in feite gewoon diep beledigd was. Ik kan immers zwijgen. Ik hou mij aan embargo’s.

Om een lang verhaal kort te maken. Om 19u, een beetje na de meeting met de ministers, en meer dan drie uur voor de directie aan het personeel dat na de late shift pas om 22u30 allemaal kon aanwezig zijn, de naam van hun toekomstig ziekenhuis kon bekend maken, stond het al online op een site die zichzelf krant durft te noemen.

***

Proficiat aan diegene die de naam heeft gelekt en aan diegene die hem heeft gepubliceerd. U hebt niet alleen de clou van het feest bedorven voor meer dan 800 man, u hebt niet alleen het wekenlange werk van een team organisatoren ondermijnd, u hebt niet alleen uzelf alle deontologie ontnomen, u treft ook de regio journalistiek in zijn waarde en in zijn vertrouwen en u maakt onze job kapot. Proficiat aan deze één of twee macht-lustige mensen. U moet zich nu wel heel goed in uw vel voelen.

Vakantieplus

Ik was al vroeg uit de veren deze morgen. 6.15am. Ruim 2 uur na den Braven die deze week op de sportieve toer is en elke dag vroeger opstaat om met de fiets naar het werk te rijden. Nu, ik ben niet sportief deze week. Ik zat wel al vroeg aan den computer. Om 8am. Adrenaline gierde door mijn lichaam. Het voelde net als vroeger, toen ik 8 seconden had om Den Braven ingeschreven te krijgen voor de Zwintriatlon. Met de voorrang die Knokke-Heistenaars nu hebben, hebben we dat probleem niet meer. Maar om te inschrijven voor Vakantieplus. Daarvoor moeten we een tandje bijzetten. Website openen, inloggen, paswoord hertypen want ik zat er weeral naast natuurlijk, juiste stage zoeken, inschrijven, bevestigen. Oef. Eén kind ingeschreven. Uitloggen. Inloggen op het andere kind. Zelfde stage zoeken. Oef nog niet volzet. En nog eentje in augustus. Ja, ook dit gelukt. 8.08am. Beide kinderen ingeschreven. Ze kunnen hun zomertje op Lakeside gaan doorbrengen …jihaa….Om mijn inspanningen te belonen ben ik boterkoekje gaan halen bij de bakker. Sorry dr. Mike….maar dit is mijn eerste weekendje thuis in drie weken en ik kan aan veel weerstaan maar aan niet de geur die de bakkersoven verspreidt in mijn hof.

Onderwijshervorming…?

Ik quote uit Terzake van gisterenavond ivm de onderwijshervorming.

“Leerlingen zo lang mogelijk samen houden en zo weinig mogelijk differentiëren.”

Effe slikken dus.

Zegt mijn Kleine Braven van 11 jaar uit het vijfde leerjaar. “Mama, twee uit mijn klas krijgen de wiskunde van het vierde leerjaar. Hoe gaan zij dan meekunnen in het middelbaar. En als iedereen dezelfde les krijgt, gaan de ‘slimmere’ kindjes zich dan niet gaan vervelen?”

Neje, vervlakking, ik ben er niet voor. Ik blijf erbij. Wat onze maatschappij nodig heeft is een gelijkschakeling in WAARDE van BSO, TSO, ASO, kunstonderwijs en andere. Wij zijn niet allemaal gelijk, wél allemaal gelijkwaardig.