Maandelijks archief: oktober 2014

Bouwwonderen in Knokke-Heist – deel 3 – Westkapelle

Christel Bedert

Westkapelle zal er over enkele jaren helemaal anders uit zien…

Masterplan voor stedelijk park tussen ziekenhuiscampus en kern Westkapelle

In het gebied gelegen tussen de ziekenhuiscampus en de kern Westkapelle tussen de Herenweg en de Natiënlaan voorzien het gemeentebestuur en de Provincie West-Vlaanderen in de toekomst ruimte voor een stedelijk park met tal van functies. Deze eerste visie is het resultaat van een masterplan dat beide overheden, Provincie en gemeente, samen met externe ontwerpers tijdens de ‘ontwerpweek’, van maandag 5 tot en met vrijdag 9 mei, samen opmaakten. Tijdens de ‘ontwerpweek’, ook wel charette genoemd, werden onder andere omwonenden en andere betrokkenen gehoord.

Ter hoogte van de Far West (kruispunt Natiënlaan en Kalvekeetdijk) wordt plaats voorzien voor een evenementenplein met evenementenhal met integratie van een randparking en busstation. Daarrond is er ook ruimte voor een nieuw veiligheidsgebouw voor de politie en brandweer, de uitbouw van een nieuw trainingscentrum voor Club…

View original post 235 woorden meer

Bouwwonderen in Knokke-Heist / deel 2

Christel Bedert

Nog wat toelichting omtrent de tentoonstelling….

Tentoonstelling: HORIZON 8300 – Bouwwonderen in Knokke-Heist

ZO 19 OKTOBER – ZO 11 JANUARI / 10 – 19 uur CC Scharpoord

 

Knokke-Heist bouwt met grote ambitie aan de toekomst. Letterlijk. Een groot aantal stedenbouwkundige projecten ligt klaar om te worden uitgevoerd.. In de tentoonstelling komen naast de bouwplannen van de gemeente ook enkele prachtige privéprojecten aan bod.  Kom ze ontdekken in de tentoonstelling ‘Horizon 8300 – Bouwwonderen in Knokke-Heist’

In deze derde editie van Horizon 8300, richt ‘Bouwwonderen in Knokke-Heist’ zich op twee speerpunten. Enerzijds dromen en denken over strategische locaties in de gemeente. Anderzijds heel concrete, eerder kleinschalige, projecten in realisatie in de kijker stellen. De confrontatie tussen deze twee pijlers maakt duidelijk hoe omgaan met verschillende schaalniveaus en omgaan met realisatie versus conceptmatig denken versterkend samengaan en eigenlijk hetzelfde verhaal vertellen. De tentoonstelling wordt volledig vormgegeven door interieurarchitecten Lieven Musschoot en…

View original post 427 woorden meer

Bouwwonderen in Knokke-Heist

Christel Bedert

IMG_0290In ons Knokke-Heist loopt momenteel de derde tentoonstelling in de reeks Horizon 8300. Ondertitel deze keer is Bouwwonderen in Knokke-Heist. Ik schreef er al over voor Tam-Tam, voor De Zondag en voor De Streekkrant.  De tentoonstelling loopt nog tot januari 2015. Ik ga er hier de komende weken af en toe iets over vertellen.

De tentoonstelling toont enerzijds enkele grote projecten die in Knokke-Heist op stapel staan, zoals de zeven projecten die in de charette van Westkapelle beschreven zijn, waaronder de bouw van een trainingscentrum voor en door Club Brugge en de komst van een evenementenhal. Er is ook uitgebreide aandacht aan het leven op het Heldenplein vroeger, nu en in de toekomst. Campagnebeeld van de tentoonstelling is het ontwerp voor het nieuwe stadhuis van Heist. Anderzijds toont de tentoonstelling Horizon 8300 in het Cultuurcentrum Knokke-Heist dit jaar ook zes projecten van een totaal ander schaalniveau, namelijk van de individuele…

View original post 137 woorden meer

Elien Spillebeen

kriebelportretten

backupbutembo

Elien Spillebeen is een jonge dame uit Emelgem, een ontzaglijk klein gehucht, deelgemeente van Izegem. Ze is 28 jaar jong, studeerde politieke en sociale wetenschappen en werkt sinds 2008 als educatief en projectmedewerker voor Ryckevelde, een vzw gevestigd in Damme, met een werking over heel Vlaanderen, die als doelstelling heeft jong en oud te laten begrijpen waarover de Europese Unie gaat. Elien geeft er vorm aan en ontwikkelt nieuw educatief materiaal en workshops.

Tot zover klinkt Elien als een doorsnee meisje uit West-Vlaanderen.

backup butembo

Haar studies brachten haar in Butembo, Oost-Congo, vertelt ze in de zaal in Ardooie waar ze voor Femma komt spreken. Ze verrichte er wetenschappelijk onderzoek rond haar thesisonderwerp, de impact van voedselhulp op de politiek ontwikkelingen in een land. Voedselhulp is immers niet altijd zo rechtlijnig als het lijkt. De impact van voedselhulp kan de prijzen van de landbouwproducten die de landbouwers in ontwikkelingslanden zelf verbouwen plots…

View original post 700 woorden meer

Bouwwonderen in Knokke-Heist – deel 3 – Westkapelle

Westkapelle zal er over enkele jaren helemaal anders uit zien…

 

Masterplan voor stedelijk park tussen ziekenhuiscampus en kern Westkapelle

In het gebied gelegen tussen de ziekenhuiscampus en de kern Westkapelle tussen de Herenweg en de Natiënlaan voorzien het gemeentebestuur en de Provincie West-Vlaanderen in de toekomst ruimte voor een stedelijk park met tal van functies. Deze eerste visie is het resultaat van een masterplan dat beide overheden, Provincie en gemeente, samen met externe ontwerpers tijdens de ‘ontwerpweek’, van maandag 5 tot en met vrijdag 9 mei, samen opmaakten. Tijdens de ‘ontwerpweek’, ook wel charette genoemd, werden onder andere omwonenden en andere betrokkenen gehoord.

Ter hoogte van de Far West (kruispunt Natiënlaan en Kalvekeetdijk) wordt plaats voorzien voor een evenementenplein met evenementenhal met integratie van een randparking en busstation. Daarrond is er ook ruimte voor een nieuw veiligheidsgebouw voor de politie en brandweer, de uitbouw van een nieuw trainingscentrum voor Club Brugge, uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Walletje (5 ha), uitbreiding van de begraafplaats en de verdere uitbouw van de ziekenhuiscampus Zeno.

Langsheen een centrale groene as wordt een evenementenplein en een groene ruimte voorzien waarrond alle functies hun plaats krijgen. Deze verkeersas verbindt de kern Westkapelle, het evenementenpark via de ziekenhuiscampus, het toekomstige golfterrein en Duinenwater met Knokke. Zo krijgt het gebied niet alleen een betekenis voor de eigen inwoners, maar wordt het evenementenplein met de randparking ook een interessante toegangspoort voor toeristen.

De Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist werden in het verleden geconfronteerd met heel wat ruimtevragen over het gebied. Ze kregen onder andere vragen over de verdere ontwikkeling van de nieuwe ziekenhuiscampus Zeno, de uitbouw van een trainingscentrum van Club Brugge, het realiseren van een randparking en evenementenplein, de uitbreiding van het lokale bedrijventerrein ‘t Walletje en van de begraafplaats, het realiseren van een nieuw veiligheidsgebouw waar brandweer en politie een plek zouden krijgen, enz.

Voor sommige vragen is de gemeente bevoegd, voor andere de Provincie. Om al deze ruimtevragen niet los van elkaar te bekijken en ze op een goede manier te ondervangen besloten de Provincie en de gemeente hier rond samen te werken.

Het was de eerste keer dat de Provincie samen met een gemeente een ‘ontwerpweek’ organiseerde. Deze vorm van intens samenwerken gedurende een korte tijdspanne resulteerde tot een mooi resultaat waarmee beide partijen verder aan de slag kunnen.

 

Bouwwonderen in Knokke-Heist / deel 2

Nog wat toelichting omtrent de tentoonstelling….

 

Tentoonstelling: HORIZON 8300 – Bouwwonderen in Knokke-Heist

ZO 19 OKTOBER – ZO 11 JANUARI / 10 – 19 uur CC Scharpoord

 

 

Knokke-Heist bouwt met grote ambitie aan de toekomst. Letterlijk. Een groot aantal stedenbouwkundige projecten ligt klaar om te worden uitgevoerd.. In de tentoonstelling komen naast de bouwplannen van de gemeente ook enkele prachtige privéprojecten aan bod.  Kom ze ontdekken in de tentoonstelling ‘Horizon 8300 – Bouwwonderen in Knokke-Heist’

 

In deze derde editie van Horizon 8300, richt ‘Bouwwonderen in Knokke-Heist’ zich op twee speerpunten. Enerzijds dromen en denken over strategische locaties in de gemeente. Anderzijds heel concrete, eerder kleinschalige, projecten in realisatie in de kijker stellen. De confrontatie tussen deze twee pijlers maakt duidelijk hoe omgaan met verschillende schaalniveaus en omgaan met realisatie versus conceptmatig denken versterkend samengaan en eigenlijk hetzelfde verhaal vertellen. De tentoonstelling wordt volledig vormgegeven door interieurarchitecten Lieven Musschoot en Cas Moor, die onder meer instonden voor het design van verschillende toprestaurants, zoals Oud Sluis, Pure C, …

Jakob+MacFarlane Neutelings Riedlijk Architecten

‘Bouwwonderen in Knokke-Heist’ bestaat uit 4 grote luiken:

  1. De eerste bouwwonderen die we tentoonstellen zijn de transformatie van twee strategische locaties in de deelgemeente Heist: het Maes- en Boereboomplein (Jakob + MacFarlane) en de site Elizabetlaan/Heldenplein (Neutelings Riedijk Architects). Zij zijn startpunten voor een vernieuwde ontwikkeling van de deelgemeente, met als doel Heist nog meer tot een coherente, vitale en aangename deelgemeente te maken. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd in het Dir. Gen Willemspark en de groene long Oostwinkel. Deze groene ruimtes zorgen voor de plek bij uitstek voor het informeel ontmoeten voor alle leeftijden en als een ruimte voor natuurontdekking, sport en spel.
  2. De tentoonstelling werpt een blik op de herdefiniëring van het gebied ten noorden van de dorpskern van Westkapelle en ten zuiden van de nieuwe ziekenhuiscampus. De belangrijke elementen hierin zijn de realisatie van een evenementensite met randparking, de vraag van Club Brugge voor een trainings- en opleidingscentrum, de vierde fase van het bedrijventerrein ’t Walletje, de lokalisatie van Politie en Brandweer in een nieuw veiligheidsgebouw, de uitbreiding van de gemeentelijke centrale begraafplaats en de realisatie van de A11 met de Natiënlaan als groene boulevard.
  3. Op een totaal ander schaalniveau, namelijk dit van de individuele woning met individuele opdrachtgever en architect, worden in Knokke-Heist absolute parel(tje)s gebouwd. Horizon 8300 laat de bezoekers binnenkijken bij een zestal privéwoonprojecten. Er komen projecten van Robbrecht en Daem architecten, Stefan Kips en Patrick Chielens, Govaert & Vanhoutte architects, Delmulle Delmulle Architecten, Vincent Van Duysen, CONIX RDBM Architects aan bod. De getoonde ontwerpen bulken van complexiteit en eenvoud, van ongelooflijke rijkdom in materiaalgebruik en respect voor het landschap waarin ze zich kaderen. Deze excentrieke en eigenzinnige ontwerpen dragen evenzeer het ambitieniveau uit van de badstad en vertellen het verhaal van hoe een geëngageerde opdrachtgever en getalenteerde ontwerper samen een nieuwe betekenis kunnen geven aan het stadslandschap van Knokke-Heist.
  4. Als afsluiter vertelt de expo wat meer over een ecologische interventie. Het gemeentebestuur heeft in het recente verleden een aantal bloemenweides aangelegd om de biodiversiteit te versterken en een kleurrijke stad te creëren. Daarnaast heeft Knokke-Heist de laatste jaren veel aandacht besteed aan de solitaire bij, want ‘als de bijen uitsterven is het immers na 4 jaar ook met de mensen gedaan’, zei ooit Einstein. Beide projecten hebben nu een synergie gevonden en zijn door de wetenschappers van BeeOdiversity tot een hoger niveau getild. Dit bloeiende verhaal wordt hier gebracht.

 

 

Info:

Horizon 8300: Bouwwonderen in Knokke-Heist Van 19/10/2014 tot 11/01/2015 Cultuurcentrum Scharpoord Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

Gratis toegang

Bouwwonderen in Knokke-Heist

IMG_0290In ons Knokke-Heist loopt momenteel de derde tentoonstelling in de reeks Horizon 8300. Ondertitel deze keer is Bouwwonderen in Knokke-Heist. Ik schreef er al over voor Tam-Tam, voor De Zondag en voor De Streekkrant.  De tentoonstelling loopt nog tot januari 2015. Ik ga er hier de komende weken af en toe iets over vertellen.

De tentoonstelling toont enerzijds enkele grote projecten die in Knokke-Heist op stapel staan, zoals de zeven projecten die in de charette van Westkapelle beschreven zijn, waaronder de bouw van een trainingscentrum voor en door Club Brugge en de komst van een evenementenhal. Er is ook uitgebreide aandacht aan het leven op het Heldenplein vroeger, nu en in de toekomst. Campagnebeeld van de tentoonstelling is het ontwerp voor het nieuwe stadhuis van Heist. Anderzijds toont de tentoonstelling Horizon 8300 in het Cultuurcentrum Knokke-Heist dit jaar ook zes projecten van een totaal ander schaalniveau, namelijk van de individuele woning met individuele opdrachtgever en architect. Aan de tentoonstelling zijn aantal interessante events gekoppeld. Sinds 26 oktober is er elke zondagochtend om 10u30 de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding de tentoonstelling Horizon 8300 te bezoeken. Je hoeft je daarvoor enkel op voorhand in te schrijven op de gewenste datum via het Cultuurcentrum Knokke-Heist op 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be. Let op, beperkt aantal plaatsen. Naast de expositie zijn er ook een aantal interessante lezingen te beleven. Zo geven op dinsdag 18 november om 19u30 toparchitecten Paul Robbrecht en Vincent Van Duysen in het CC Scharpoord hun visie op de relatie tussen architect en bouwheer. Tickets voor de lezingen inclusief een rondleiding kost € 5 (Uitpas, studenten, groepen +10) / € 7 (55+) / € 8. Ook hiervoor geldt vooraf reserveren via 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be.

 

 

De luchthaven van Brugge, het noorderlicht van Scandinavië en het misdadig leven in Wales…

Tussen alle ‘serieuze’ schrijfsels door…hoop ik dat je dit weekend ook es de tijd neemt om wat rond te neuzen op mijn Kriebel-op-reis-blog. Ik heb er aardig wat leuke weetjes gepost vandaag,

* over de luchthaven van Brugge

* het noorderlicht van Scandinavië

* en het misdadige leven in Wales.

Ik mag je ook wegwijs in Halloweenbestemmingen en -activiteiten. En ook de reeks sneeuwpret & winterplezier wordt wekelijks aangevuld.

Enjoy…tot maandag!

 

Het rommelt in Blankenberge

 

Open VLD Blankenberge blaast coalitie met s.pa op en kiest voor N-VA

 

Ziehier welk bericht ik deze morgen binnen kreeg, een gezamenlijke persmededeling in naam van de Blankenbergse burgemeester Patrick De Klerck, Daphné Dumery en Open Vld Blankenberge, getiteld: ‘schepenwissel Blankenberge en nieuwe samenstelling bestuursploeg’.

“Zoals iedereen kon vernemen, werd in de nacht van 8 op 9 oktober jl. het ontslag van één van de schepenen van de huidige bestuursploeg ingediend.

Geconfronteerd met deze onthoofding van de coalitiepartner heeft Open Vld Blankenberge het initiatief genomen om contacten te leggen met N-VA Blankenberge. Na meerdere uren debatteren en onderhandelen, leek het voor de beide partijen in het belang van de stabiliteit van het bestuur van de stad om in een nieuwe samenwerking te stappen. Beide partijbesturen gaven hier deze avond hun groen licht voor.

Burgemeester De Klerck: “Het ontslag van mijn eerste schepen kwam als een donderslag bij heldere hemel. Johan en ikzelf vormden een goede tandem, waarbij er frequent teruggekoppeld werd over diverse beleidsonderwerpen. Dit verliep in een constructieve sfeer, waarbij we steeds tot een consensus konden komen. Nu de eerste schepen besliste zijn mandaat neer te leggen, is de helft van het uitvoerend bestuursduo waarmee we de coalitie sloten verdwenen. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de nieuwe eerste schepen, die door de sp.a naar voren wordt geschoven, Dhr. Content een stuk moeilijker zou liggen. In plaats van een consensusmodel, ben ik bang dat we eerder zouden afglijden naar een conflictmodel, wat voor de bestuurskracht in onze badstad nefast zou zijn. Als voorbeeld kan hierbij het dossier van de kerken aangehaald worden. Ook inhoudelijk stonden de neuzen met Johan veel meer in dezelfde richting. De krachtige tandem die we voordien hadden als burgemeester/eerste schepen, is niet meer aanwezig. Als leidende partij in het bestuur van onze stad leek het ons belangrijk ook voor de toekomst de nodige zekerheid en standvastigheid te kunnen waarborgen. Zo zijn we bij de sterkste oppositiepartij uitgekomen. De N-VA bewees ondertussen vanuit de oppositie constructief te willen meewerken aan de verdere opwaardering van onze badstad. Ook bestuursmatig zitten we vaak op dezelfde golflengte. Waar in het begin van deze legislatuur nog onduidelijk was welke koers de N-VA zou varen (het waren allemaal nieuwe mensen in de gemeenteraad), is het ondertussen duidelijk geworden dat we voor veel beleidsthema’s aan een zelfde zeel trekken.”

N-VA gemeenteraadslid Daphné Dumery: “Echt geschrokken waren we niet toen we benaderd werden. Uit de persartikels in de afgelopen twee jaar alleen al kon je vaststellen dat er in de bestaande coalitie spanningen waren. Het goede bestuur van onze stad is hiermee niet gebaat. N-VA neemt dan ook haar verantwoordelijkheid op en stapt mee in het bestuur. Wij kunnen de nodige sereniteit terug brengen. N-VA Blankenberge wil samen met Open Vld de stabiliteit geven die Blankenberge al geruime tijd kende en ook verdient in de toekomst.”

Inhoudelijk zitten Open Vld en N-VA Blankenberge voor veel zaken op dezelfde lijn, waar mogelijk willen beide partijen de bestaande plannen natuurlijk in samenspraak verbeteren. Dat de beide partijen ook partners zijn in alle bevoegde regeringen is uiteraard ook een positief element.

Hoe de bevoegdheden exact verdeeld zullen worden, is een werk voor de komende uren en dagen. Alles is voor beide partijen bespreekbaar. Wanneer hierover een consensus is gevonden, zal daar gezamenlijk over gecommuniceerd worden. In elk geval is daar nog tijd voor tot na de gemeenteraad van 4 november.”

Jawadde…ferm nieuws dus. Dit nieuws wordt op de voet gevolgd door de Krant van Blankenberge. Doorklikken dus voor de continue updates.