Wat gebeurde op 22 december 1915?

december 1915

De Uitkerkse pastoor Leander Verplaetsen schrijft in het Liber Memorialis het volgende:(1)

‘Voort niet bijzonders te melden. Weinig of geen soldaten; een tachentig jonge in ’t hotel van Denecker verblijvende, voor den dienst van den groten luchtballon, in de wei van schepen Strubbe gelegen.’

***

In Blankenberge loopt een uniek project, de Oorlogskroniek. De stad sloeg daarvoor de handen in elkaar met de digitale Krant Van Blankenberge. Die geeft maandelijks een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan op dezelfde datum precies 100 jaar geleden. Je leest er dat op 18 december 1915 de bezetter eist het slachthuis op om er paarden in te stallen, je vindt er de originele beslissing van de Uitkerkse gemeenteraad om een lening van 6000 frank aan te gaan bij het Gemeentekrediet, getekend 22 december 2015, je leeft mee met de Blankenbergse gezinnen. Zo lees je op 28 december 1915: ‘De strenge en harde winter verplicht het Blankenbergse gemeentebestuur om gratis kolen ter beschikking te stellen aan het plaatselijke comiteit voor hulp en voeding voor de ‘verwarming van melk aan kinderen’.

De Oorlogskroniek wordt maandelijks bijgevuld, dit tot en met november 2018. Lees december HIER of surf via de startpagina.

De Wonderjaren in Maquettes

Reminder: de tentoonstelling 30 JAAR ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN – DE WONDERJAREN IN MAQUETTES
loopt nog tot en met 10 januari 2016 in het Cultuurcentrum Scharpoord tussen 10 en 19 uur.
Maxim Willemspad 1 – 8300 Knokke-Heist – gratis ingang

De afgelopen drie decennia kent de architectuur in Vlaanderen een ongeziene bloei. De tentoonstelling ‘30 JAAR ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN – DE WONDERJAREN IN MAQUETTES’ zet baanbrekende en spraakmakende projecten uit die periode in de kijker. Ze biedt ook een uitgebreid overzicht van de toonaangevende figuren, feiten en gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de florerende architectuurcultuur.

In de jaren 1970 en 1980 lag de architectuur in ons land op apegapen. De bureaus hadden te kampen met de economische crisis, het beleidskader was gebrekkig, de toekenning van opdrachten was gepolitiseerd, het architectuuronderwijs schoot tekort. In de tweede helft van de jaren 80 kondigden enkele projecten schoorvoetend een kentering aan. In de steden zorgden enkele opvallende ingrepen hier en daar voor een voorzichtig debat, even later aangezwengeld door de eerste grote ontwerpwedstrijden. Dankzij de overtuigingskracht van een handvol bevlogen ontwerpers en beleidsmakers begonnen zich zowaar de contouren van een architectuurcultuur af te tekenen.
Vandaag, dertig jaar later, heeft succesvolle stadsvernieuwing onze steden weer leefbaar gemaakt, stimuleren gemeentelijke, stedelijke en Vlaamse overheden kwaliteitsvolle architectuur en worden Vlaamse ontwerpbureaus internationaal gewaardeerd.

Pioniers en jonge goden
De tentoonstelling brengt 57 maquettes en tientallen foto’s bij elkaar van meer dan 70 projecten die de wonderjaren mee hebben vormgegeven.
Spraakmakende gebouwen van baanbrekers, zoals Robbrecht en Daem, Marie-José Van Hee, bOb Van Reeth en Christian Kieckens.
Projecten van de ‘jonge goden’ die verder aan die weg timmerden, zoals Willem Jan Neutelings, Xaveer De Geyter en Stéphane Beel.
En werk van de nieuwe lichting die sinds de eeuwwisseling actief is, zoals 51N4E, office KGDVS, de vylder vinck taillieu en noA. Samen met vele anderen zorgen ze in die dertig jaar voor een fascinerende architectuurproductie die heel divers is maar die integriteit verkiest boven spektakel of grote gebaren.

Tijdlijn
Een tijdlijn loopt als rode draad doorheen de tentoonstelling. Tekst, foto’s, video-interviews en maquettes bieden een overzicht van figuren, feiten en gebeurtenissen die de afgelopen dertig jaar hun stempel hebben gedrukt op de architectuurcultuur in Vlaanderen.

Iconische maquettes
De maquettes werden opgespoord en geïnventariseerd door de medewerkers van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven en het Vlaams Architectuurinstituut. Ze bezochten tientallen archieven van architectuurbureaus, bedrijven, overheden en particulieren. Hun zoektocht levert enkele verassende ontdekkingen op. In de tentoonstelling zijn enkele verloren gewaande, iconische werken te zien. Anderzijds is gebleken dat maquettes van sommige sleutelprojecten niet bestaan, vernield zijn of spoorloos verdwenen. Met foto’s krijgen ze in ‘30 JAAR ARCHITECTUUR IN VLAANDEREN – DE WONDERJAREN IN MAQUETTES’, toch de aandacht die ze verdienen.