Knokke-Heist zingt via het internet samen met bevolking van het Surinaamse Kajana

Sinds 2009 komen er op tweede Kerstdag op een 100-tal plaatsen in heel Vlaanderen mensen samen om traditionele Vlaamse kerstliederen te zingen en soms vergeten kerstmuziek nieuw leven in te blazen. Ook dit jaar nodigt Davidsfonds Westkapelle alle mensen van de wijde omtrek uit om dit opnieuw te beleven. Voor de derde keer op rij gebeurt dit op Tweede Kerstdag op zaterdag 26 december 2015 om 16 uur in de kerk H. Familie in Duinbergen en dit met de artistieke steun van het Cantic@Mare Ensemble o.l.v. Tony Venneman. Nieuw is dat er ook een livestreamverbinding wordt gerealiseerd met het Surinaamse Kajana zodat een intercontinentale samenzang tot stand komt.

Opbrengst ten voordele van Surinaams ontwikkelingsproject van Rudy Vanhalewyn
De titel “U zijt Wellekome” is niet zomaar gekozen: iedereen is van harte welkom om samen de aloude kerstliedjes te zingen en te genieten van de luistermomenten, gebracht door het koor. De deelname is gratis en de opbrengst van de vrijwillige bijdragen in de “dank-u-wel-dozen” gaat integraal naar het ontwikkelingsproject van Knokke-Heistenaar Rudy Vanhalewyn in Kajana, een dorp in het binnenland van Suriname, aan de Surinamerivier in Zuid-Amerika. Davidsfonds Westkapelle steunt daar, evenals vorig jaar, de aanleg van de waterleiding en de inrichting van de elektriciteitsproductie met zonnepanelen. “Vorig jaar konden we 750 euro schenken, en we hopen dat bedrag dit jaar te kunnen overtreffen. Alle beetjes zijn welkom en we bezorgen alles rechtstreeks aan Kajana”, aldus voorzitter Patrick Dewandel.

Rechtstreekse verbinding met de bevolking van het Surinaamse Kajana
Dit jaar pakt Davidsfonds Westkapelle uit met een opmerkelijke primeur. Dankzij de medewerking van PCS en restaurant De Baigneur wordt via het internet een rechtstreekse verbinding gerealiseerd met de bevolking in Kajana. De internetverbinding is open voor de hele wereld via de link http://www.ustream.tv/channel/zPzyNvM9LcN. In Kajana in een zaal met zonnepanelen wordt een pc opgesteld met een music box en een beamer die de beelden op groot scherm projecteert. Dankzij de 4G-ontvangst in het Surinaamse Amazonewoud zouden beeld en klank van behoorlijke kwaliteit moeten zijn. Er wordt een poging ondernomen tot samenzang tussen beide locaties, niet simultaan vanwege echo en vertraging, maar per strofe. Hieronder vind je alvast de tekst van het Kerstlied Den Jerusalem pikin in het Sranan Tongo, de nationale omgangstaal.

Den Jeruzalem pikin

Den Jeruzalem pikin
Ben de preyse Jezus nen.
Den pikin tu fu wi ten
Den e moksi nanga den.

Refr.:
We kon si, pikin e singi krin (2x)
Hosianna (3x) fu David Pikin.

Wi na buku leysi tu
Masra wi mu lobi Yu.
Heymelkondre na fu den
di den ati gi na En.
Owru suma en pikin
moksi preyse, singi krin.
Wi lofsingi dyaso,
Musu piki yandaso.

Vertaling
De kinderen van Jeruzalem
Prezen Jezus’ naam
Ook de kinderen van onze tijd
Voegen zich bij hen

Refrein
He kom kijken
Kinderen zingen helder
Hosanna voor Davids zoon

Wij hebben ook in de boeken gelezen
Heer wij moeten van U houden
Het Hemelrijk is voor hen
Die hun hart geven aan hem
Oude mensen en kinderen
Kom samen prijzen, zing helder
Onze lofzangen aan deze zij
Moge beantwoord aan gene zij